KAMERABEVAKNINGVi utför projektering, installation, avprovning samt dokumentering.

Tack vare vårt nära samarbete med Securitas kan vi erbjuda kostnadsffektiva
kameralösningar med direkt koppling till dygnet-runt bemannad larmcentral.

Vi hjälper gärna till vid tillståndsansökning till Länsstyrelsen.

Certifierad installationspartner med Securitas.Kontakta oss för med information.