Elbesiktning

Elbesiktning Stockholm

Elanläggningar åldras precis som allt annat i ett hus. Ju längre tid som går, desto större är risken att det kan inträffa allvarliga skador, bränder eller i värsta fall olyckor. Därför är det viktigt att besiktiga installationerna med jämna mellanrum.

Söker du någon som kan utföra elbesiktning i Stockholm?  Vi utför eltest som kommer att göra din vardag säkrare och tryggare. Bland våra kunder finns både privatpersoner och företagare. 

Vi besiktigar dina elinstallationer

Har elinstallationerna i din bostad passerat bäst före-datum? Om du låter oss utföra en elbesiktning kan du få svar på den frågan. Men glöm inte att nya elinstallationer kan vara farliga om de är felaktigt utförda. Även här kan ett eltest göra stor nytta.

Det svåra med elinstallationer är att riskerna oftast inte går att se med blotta ögat. Eftersom husägaren eller fastighetsägaren är ansvarig för alla elanläggningar är det viktigt att låta en elinstallatör göra ett test. Du kommer inte att ångra det.

En elinspektion består av en grundlig besiktning. Elinstallatören testar central och säkringar, kontrollerar uttag och kablar och gör stickprovskontroller i bland annat dosor och strömbrytare. 

Vi tar pulsen på elanläggningen

På detta sätt tar vi pulsen på elanläggningen och kan ge dig ett tydligt besked om dess säkerhet, komfort och tekniska standard. När testet ät genomfört får du ett utförligt protokoll med all relevant information om dina elinstallationer. Protokollet visar om dina installationer har fullgod säkerhet eller om fel behöver rättas till.

Visar ett eltest att din elanläggningen inte är tillräckligt säker eller att den kan förbättras på något annat sätt så kan vi även ge dig ett kostnadsförslag på de nödvändiga åtgärderna.

När vi är på plats för en elinspektion kan du även passa på att fråga installatören om tips för säkrare el. Ett bra tips är att installera en jordfelsbrytare – en mycket bra säkerhetsåtgärd som anses förhindra nio elolyckor av tio. 

Elfel kan få ödesdigra konsekvenser

Olika elfel är en av de vanligaste brandorsakerna och kan ofta få ödesdigra konsekvenser. Dessutom kan elfel leda till höga kostnader som långt ifrån alltid täcks av försäkringen. Det blir garanterat svårt att få ut pengar på försäkringen om elinstallationerna inte är fackmannamässigt utförda eller om du inte har genomfört regelbundna besiktningar. 

Vi har den tekniska och juridiska kompetensen, erfarenheten och det omdöme som krävs för att göra korrekta besiktningar på elinstallationer. 

Några fakta om elolyckor

  • Varje år anmäls drygt 400 elolyckor till Elsäkerhetsverket, men det finns ett stort mörkertal.
  • Varje år omkommer 2-3 personer i elolyckor i Sverige. 
  • Fel och misstag i arbetet är den vanligaste orsaken till skador på yrkespersoner.
  • Det är främst yngre personer som råkar ut för elolyckor, de flesta män. 
  • Varje år skadas ungefär 280 barn i elolyckor, de allra flesta incidenterna sker i hemmet.

Eltest Stockholm – frågor och svar

Vad ingår i en elbesiktning?

Alla innehavare av elanläggningar har ansvar för att anläggningen är elsäker. Testet är en grundlig besiktning där alla installationer testas. Elcentral, jordfelsbrytare och säkringar, uttag och kablar kontrolleras. Vi gör även stickprovskontroller i dosor och strömbrytare.

Vad är en elrevisionsbesiktning?

Elinstallationer i fastigheter och industrilokaler måste installeras och underhållas på ett korrekt sätt för att fungera på ett säkert och riskfritt sätt. En elrevisionsbesiktning kontrollerar att installationerna är säkra för både person och egendom.

När krävs en elbesiktning?

Alla elanläggningar måste kontrolleras regelbundet och fortlöpande. En del anläggningar ska dessutom genomgå en så kallad särskild kontroll. Det är alltid anläggningsinnehavaren, det vill säga den som tar hand om och har möjlighet att påverka elanläggningen, som ansvarar för elsäkerheten. 

Vi är kunniga inom elbesiktning/eltest i Stockholm
Välkommen att kontakta oss idag!
Kontakta oss