Laddstation BRF

Laddstation BRF – ett lyft för dina medlemmar

Allt fler vill ladda sin elbil på ett smart, ekonomiskt och hållbart sätt. 

Vill din bostadsrättsförening ta steget in i framtiden och installera laddstation för elbilar?

Vi kan med smart ny teknik hjälpa föreningens medlemmar att få enkla och lättillgängliga laddningsmöjligheter nära hemmet.

Kontakta oss så kan vi hjälpa din brf att hitta laddstationer som passar era specifika behov perfekt. Vi återkommer snarast med offertförslag eller mer information. Vi installerar laddboxar brf i Stockholm och Västerås. 

Elbilen är på stark uppgång

Elbilen är på uppgång i allt fler prognoser pekar på att andelen laddbara elfordon kommer att tredubblas inom ett par år. Att erbjuda laddstationer i en bostadsrättsförening kommer att bli en allt viktigare konkurrensfaktor, och installation av laddstationer kommer att vara något som alla föreningar kommer att tvingas ta beslut om. Vi kan hjälpa dig att installera laddbox i din brf – det ger en stark totalekonomi för föreningen och optimala laddningsförhållanden för den enskilde elbilsägaren som är medlem i föreningen. 

Vi arbetar med den senaste tekniken inom området laddstation/laddbox. Anlitar du oss som installatör av din elbilsladdning så får du en komplett helhetstjänst med installation och service. Våra erfarna och proffsiga elektriker kommer ut på besök till din bostadsrättsförening, projekterar, installer och driftsätter dina laddboxar. Vi gör allt vi kan för att se till att din bostadsrättsförening för en kostnadseffektiv leverans. 

Laddbox brf Stockholm – många starka fördelar

Här är några av fördelarna med att låta oss installera laddstationer åt din förening:

  • Vi kan hjälpa dig att f ett betydligt bättre utnyttjande av din befintliga el.
  • Snabbare laddning. 
  • En laddstation BRF är enkel att komplettera med fler laddstationer när flera av medlemmar vill kunna ladda sina elbilar.
  • 4G- laddstationer  gör att ytterligare nätverk inte behöver installeras. vilket ger lägre installationskostnader för föreningen
  • Fem års kvalitetsgaranti.
  • Laddboxarna går att integreras med bostadsrättens fastighetssystem, vilket gör det enklare att hantera de olika användarnas elförbrukning och totalkostnad. 
  • En bostadsrättsförening med laddstationer kommer att vara en vinnare på framtidens bostadsmarknad – inte minst i Stockholm.  Möjlighet att ladda elbil är ett allt starkare argument när det handlar om att sälja bostäder – och det är inte mycket som talar för att den utvecklingen kommer att stanna av under överskådlig tid.
  • Din bostadsrättsförening kan ta ut parkeringsavgifter och därmed minska merkostnaden för laddstationerna. 

Laddstation brf – detta bör du tänka över

Det finns en hel del andra punkter att tänka igenom innan en brf tar beslut om att installera laddstationer för medlemmarnas el-eller hybridbilar. 

En sak som är bra att ha i bakhuvudet är att en laddstation kan ha flera olika laddpunkter, alltså flera uttag där du kan ladda bilen. Dessa kan antingen sitta på en laddbox som monteras på en vägg eller på en stolpe i nära anslutning till en parkeringsplats. 

Laddstolpar kräver av säkerhetsskäl alltid nedgrävd kabel. Dessutom är det alltid mycket viktigt med jordfelsbrytare och automatsäkring vid varje laddpunkt om en sådan inte är inbyggd i systemet. 

Använd helst inte uttag för motorvärmare för laddning av elfordon, undantag kan göras vid korttidsanvändning. 

Klimatklivet gör laddboxarna till en vinstaffär

Klimatklivets investeringsstöd är ett projekt som gör laddboxar till en ännu bättre affär för bostadsrättsföreningar. Stödet innebär ett avdrag på upp till 50 procent av kostnaden för införskaffande och installering av laddstationer/laddboxar. Stödet är en del av en större satsning för att främja övergången från fossila bränslen till förnybara drivmedel. 

Klimatklivets investeringsstöd är en mycket bra möjlighet för din brf att förbättra marknadsvärdet samtidigt som ni gör en insats för miljön och den långsiktiga hållbarheten. 

Välkommen att kontakta oss – vi hjälper din bostadsförening att installera laddboxar som skonar både miljö och föreningens ekonomi.

Vill du veta mer om laddstationer eller beställa offert?
Välkommen att kontakta oss idag!
Kontakta oss