Kameraövervakning

Kameraövervakning Stockholm

Ett larm gör sig bäst med kameraövervakning! Med övervakningskameror får du bättre koll på oinbjudna gäster, bättre bevismaterial vid inbrott och en överblick över vad som händer runt dina lokaler.

Anlitar du oss på El-Teleteknik så får du en ökad säkerhet. Våra kunniga och erfarna experter tar fram en skräddarsydd lösning för dina behov – anlitar du oss kan du känna dig trygg. Kontakta oss så kan vi bli din partner inom kamerabevakning i Stockholm.

Vi kan göra dina lokaler säkrare och tryggare

Hos oss kan du hitta varianter av kameraövervakningsvarianter som gör dina lokaler tryggare. Vi hjälper dig att hitta ett anpassat kamerapaket till lokalen, hemmet eller sommarstugan. En mycket bra hjälp om du behöver få bukt med skadegörelse eller oro för ovälkomna gäster. En fungerande kameraövervakning kan fungera på ett mycket lugnande vis.

Vi erbjuder våra kunder i Stockholm, Västerås och hela Mälardalen med kvalitativa tjänster inom kameraövervakning. Anlitar du oss får du ta del av en helhetstjänst: vi utför projektering, installation, avprovning och dokumentation. Tack vare ett nära samarbete med säkerhetsföretaget Securitas kan vi erbjuda kostnadseffektiva kameralösningar, direkt kopplade till en larmcentral som har bemanning dygnet runt.

Självklart kan vi bygga övervakningssystem som skickar signaler såväl analogt eller digitalt via nätverk. I en hel del fall kräver ett system att båda systemen används och då löser vi det i ett hybridsystem.

Behöver du söka tillstånd hos Länsstyrelsen så hjälper vi till med det.

Certifierad installationspartner

El-Teleteknik är en certifierad installationspartner med Securitas. Vi erbjuder alltid snabbt och effektiv service och är många om långsiktiga relationer med våra kunder. Genom att erbjuda arbeten utförda med hög kvalitet och hög servicenivå har vi lyckats mycket bra med det målet och har en lång lista med trogna kunder.

Vi vänder oss i första hand till företag, men hjälper även privatpersoner med kameraövervakning och andra elektrikertjänster.

Minska brottsligheten – öka tryggheten

Här är några av fördelarna med att installera kamerabevakning:

 • Förebygger kund- och leverantörsstölder.
 • Minskar risken för bedrägerier.
 • Interna stölder förebyggs och minskar.
 • Skadegörelse på byggnader och inventarier förebyggs.
 • Minskad risk för rån, överfall och annat våld.
 • Ökad känsla av trygghet.
 • Större trygghet för personer som ensamarbetar.
 • Säkrare miljö vid öppning och stängning av exempelvis butiker och restauranger.
 • Större trygghet för företagets kunder
 • Besökare och fordon kan dokumenteras i butik och vid lastintag.

Lagar och regler för kameraövervakning

Av integritetsskäl finns det en hel del lagar och regler kring kameraövervakning och det är viktigt att dessa följs. Det krävs inte längre tillstånd från länsstyrelsen för kameraövervakning, men dataskyddsförordningen (GDPR) och kamerabevakningslagen måste följas.

Här är fyra regler som måste följas om du installerar kameraövervakning i Stockholm:

 • Inga övervakningskameror får vara dolda.
 • En skylt som informerar om att det finns kameraövervakning på platsen måste sättas upp.
 • I anslutning till denna skyltning ska det finnas kontaktuppgifter till den som låtit installera kamerorna och övervakar platsen.
 • Platser där övervakning kan anses särskilt integritetskränkande får inte kameraövervakas. Ett exempel på detta är anställdas omklädningsrum.

Kamerabevakning Stockholm – frågor och svar

 • Vem får titta på bildmaterialet från övervakningskameror?
  Så får personer som möjligt ska ha tillgång till detta material. Det kan handla om en person i ledande befattning och en säkerhetsansvarig på den aktuella arbetsplatsen. Dessa personer har tystnadsplikt och får i normalfallet bara berätta för polis och räddningstjänst.
 • Hur länge får materialet sparas?
  I fall där det behövs tillstånd från Länsstyrelsen får materialet sparas i två månader. I andra fall finns det inga regler, men materialet bör inte sparas längre än vad som är nödvändigt för övervakningens ändamål.
 • Hur får materialet användas?
  Det ska ses som känsligt och bör skyddas. Det bör därför inte skickas på ett öppet nät eller streamas till en hemdator.

Låt oss installera ett trygghetsskapande system för kameraövervakning i Stockholm/Västerås.