"Att bygga långsiktiga kundrelationer där kvalitet, kompetens och förtroende går hand i hand! "

Övrigt

Passagesystem

Projektering, installation, avprovning samt dokumentering.
Såväl vanligt system som integrerat med larm eller porttelefon.

code-50kg

Inbrottslarmsystem

Projektering, installation, avprovning samt dokumentering.
Utförs i Larmklass 1. Uppkoppling mot larmcentral eller till privattelefon om så önskas. Systemet kan kompletteras med rökdetektorer för brandvarning.
Vi åtar oss villor, företag och lägenheter.
El-Teleteknik AB är polisgodkända.

polisgodkand-larminstallator

Brandlarmsystem

Installation samt avprovning.
Utförs enligt SBF 110:6.
Utförs enbart på uppdrag av anläggarfirma för brand.

Antennanläggningar

Projektering, installation, avprovning samt dokumentering.
Vi åtar oss villor, företag och lägenheter.
Vi utför även db-mätning av signalstyrka/kvalitet.

Porttelefonanläggningar

Projektering, installation, avprovning samt dokumentering.
Allt från enkla system med porttelefon och svarsapparat till avancerade system med uppringning till privattelefon/mobiltelefon via telenätet.
Vi åtar oss villor, företag och lägenheter.

Stativmontering

Vi bygger Er centralutrustning. Antingen enligt en konstruktinsritning eller enligt en funktionsbeskrivning. Har Ni en idé till en funktion så löser vi det tekniska.
Centralutrustningen provas, dokumenteras och levereras färdig för att kopplas in mot utgående nät samt 230 Voltsmatning

Jour

El-Teleteknik AB erbjuder jour. För att kunna nyttja jouren krävs att du har ett jouravtal hos. Du får då tillgång till vårt journummer som är bemannat vardagar 16.00-07.00 samt lör-, sön- helgdag dygnet runt.

Vår målsättning är att ge er jourstöd i form av felavhjälpande eller felbegränsande åtgärder samt att ni, efter vår insats, skall ha en fungerande anläggning och därmed förhindra onödiga olyckor, skador eller kostnader.

Välkomna att kontakta oss för kostnadsfri offert eller om Ni har några frågor!